Je bekijkt nu en zo komen ze aan geld

en zo komen ze aan geld

Het middel gokken vraagt om geld. Veel geld. Uiteraard starten vrijwel alle gokkers met het doel om geld te vermeerderen, om geld te maken. Na verloop van tijd, na de beginnende fase, ontwikkelt de verslaving zich zo, dat meer geld nodig is. Zoals de alcoholist steeds wat meer alcohol nodig heeft, zo heeft de gokker steeds meer geld nodig. Na een tijdje voldoet de uitkering of het salaris niet meer, en moet men ‘creatief’ worden. Uit eigen ervaring, maar ook gehoord in de loop van de jaren uit de groepen die ik heb begeleid, hier een greep uit de ‘creatieve’ manieren waarop men aan geld komen kan.
De meest voorkomende is lenen. Vrijwel alle gokkers die zich bij de AGOG of bij een hulpverlener melden, hebben –vaak meer dan één- leningen. Vaak is de eerst stap om zoveel mogelijk rood te mogen staan bij je bank. Daarna komen de Persoonlijke Leningen en extra kredieten. Wie een vast inkomen heeft, kan bij een bank of bij meerdere banken vaak een relatief groot krediet krijgen. Ook bij familie lenen of vrienden zijn vaak gehoorde problemen. De creditcard is vrijwel gemeengoed, die kan ook tot op het maximum worden beleend. Het grote probleem van lenen, ik weet het, het klinkt zo logisch, is dat er terugbetaald moet worden, met rente.

Als lenen niet meer lukt, lopen de vaste lasten vaak ook vertraging op.

Wat dan vaak volgt is verkopen, een auto wordt verkocht, de TV of de muziekinstallatie. Doordat vaak dringend geld nodig is, wordt er vaak ‘onder de prijs’ verkocht, wat natuurlijk nog verdrietiger is. Verpanden is ook een vaak gehoorde manier. Dan zijn wel de mogelijke spaarrekeningen –en die van de eventueel aanwezige kinderen- al opgemaakt. Zorgtoeslagen, kinderbijslag, vakantiegeld, overal wordt steeds meer naar uitgekeken. Hetzelfde geldt voor mogelijke PGB’s. Fraude komt zeer zeker ook voor, zeker als de gokker op een plek werkt waar dit mogelijk is. Het begint klein, maar wordt groter met het groeien van de verslaving.

Ook berovingen, inbraken en andere criminaliteit komen veelvuldig onder gokkers voor.

Daarin is gokken eigenlijk dus een heel ‘gewone’ verslaving, vergelijkbaar met die van de klassieke heroïnejunk. Alles voor het geld, ook prostitutie zijn we in de groepen tegengekomen. Niets nieuws onder de zon.

Geef een antwoord