Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met fhnl. 

Doeleinden van gebruik gegevens
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat fhnl in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. fhnl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; product- en dienstontwikkeling, zoals trainingen, E-learning en coaching of counselling.
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot fhnl, haar relaties of haar medewerkers;
  • informatieverzoeken op de website.

fhnl vindt privacy en beveiliging erg belangrijk. Daarom gaan wij op een zorgvuldige wijze met onze eigen gegevens en die van onze contacten om. Dat geldt ook voor de gegevens van onze bezoekers van de website. Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
fhnl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina bevat links naar andere websites. fhnl is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere websites.

Inzage
U mag fhnl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u fhnl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door te mailen naar feite.hofman@gmail.com 

Kwetsbaarheden
Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u mailen naar feite.hofman@gmail.com

fhnl behoudt zich het recht voor om dit privacy-statement aan te passen. 
Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien fhnl een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.