https://www.youtube.com/watch?v=ao8L-0nSYzg

Deze animatie geeft een interessante kijk op hoe wij in onze maatschappij feitelijk net verkeerd inzetten op de hulp aan verslaafden. De rol van de ‘omgeving’ is vele malen groter dan me tot nu toe eigenlijk heeft gedacht. Ook hier zijn de eenvoudige beelden sprekend en loepzuiver. Datgene wat verslaafden nodig hebben, een liefdevolle omgeving met aandacht en ‘levenskwaliteit’, bieden we juist niet. Daarmee werken we in wezen terugval en voorbestaan van de verslaving in de hand.